ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

ที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 จังหวัดในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 7,499.74 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 4.687 ล้านไร่) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์

ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม

reo06map