หน้าแรก arrow สื่อเผยแพร่ arrow แนะนำหนังสือใหม่ arrow หนังสือ arrow แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
Home    Contacts
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
กลุ่มงาน/ฝ่ายในสำนักงาน
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
สื่อเผยแพร่
การจัดการความรู้
ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์บริการสารสนเทศ
ศูนย์เตือนภัยมลพิษทางน้ำ
ดาวน์โหลด
คลินิกสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์สำคัญ
กระดานสนทนา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
Link กระทรวง
รัฐมนตรีว่าการและคณะ
หน่วยงานในกระทรวง
บริการในกระทรวง
ระบบอินทราเน็ต
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
KM สป.ทส.
KM Webboard
เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย จำเนียร   
พุธ, 12 มีนาคม 2008

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
        หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
        โครงการหรือกิจการที่จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
        บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
        หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชน
        ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
        หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
        องค์ประกอบสำคัญของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายอย่างแท้จริง
        หลักเกณฑ์การจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน
        บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
        เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน
        การนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
        ความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
        หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเบื้องต้น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบเต็มรูปแบบ
        แนวทางการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
        หลักการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
        หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
        ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
        แนวทางการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
        เทคนิคการมีส่วนร่วมที่สามารถนำมาใช้ได้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
 แนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกรณีมีการโยกย้ายถิ่นฐานและมีการจ่ายค่าชดเชย
        คำจำกัดความ
        แนวนโยบาย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 12 มีนาคม 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Web Development & Design