ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษา ดูงาน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา

ศึกษา ดูงาน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมาคณะเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ได้รับเกียรติจากนายบุญชัย วงศ์พินิจวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และคณะ ในการให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ในการศึกษาดูงานการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

ทบทวนเอกสารคุณภาพ ระบบบริหารงานทดสอบ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

ทบทวนเอกสารคุณภาพ ระบบบริหารงานทดสอบ  ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมประชุมทบทวนเอกสารในระบบบริหารงานทดสอบ ตามมาตรฐานISO/IEC17025:2005 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ สสภ.6

 

กิจกรรม 5 ส ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

กิจกรรม5ส.คณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ภายในห้องปฏิบัติการ โดยทำการจัดเก็บอุปกรณ์ ขวดสารเคมีที่ใช้แล้ว ทำความสะอาดตู้สารเคมี ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556