ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 5 ส ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

กิจกรรม5ส.คณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ภายในห้องปฏิบัติการ โดยทำการจัดเก็บอุปกรณ์ ขวดสารเคมีที่ใช้แล้ว ทำความสะอาดตู้สารเคมี ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556