ข่าวประชาสัมพันธ์

ทบทวนเอกสารคุณภาพ ระบบบริหารงานทดสอบ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

ทบทวนเอกสารคุณภาพ ระบบบริหารงานทดสอบ  ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมประชุมทบทวนเอกสารในระบบบริหารงานทดสอบ ตามมาตรฐานISO/IEC17025:2005 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ สสภ.6