ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษา ดูงาน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา

ศึกษา ดูงาน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมาคณะเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ได้รับเกียรติจากนายบุญชัย วงศ์พินิจวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และคณะ ในการให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ในการศึกษาดูงานการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558