การขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ปี 2555 ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จะยื่นขอการรับรอง พารามิเตอร์แมงกานีส (Mn) ในแหล่งน้ำ