ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

030455สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ เครือข่าย ทสม. ทั้ง ๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.พิทยา พุกกะมาน) เป็นประธานในพิธีเปิดNewรายละเอียดคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!