ผู้บริหารระดับสูง

รวบรวมการเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าเว็บเพจผู้บริหารระดับสูง เช่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) และ รายนามปลัดกระทรวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รายละเอียดโปรดคลิกที่เมนูย่อยแต่ละเมนู

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!