บริการในกระทรวง

รวบรวมการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น บริการจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ สื่อเผยแพร่ของกระทรวง สารานุกรมสัตว์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ ข้อมูลการควบคุมมลพิษ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!