ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเพื่อเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) 23 June 2017 2
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยสะสม ปี 2560 23 June 2017 2
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง”วิกฤต โอกาส และการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์” 23 June 2017 2
ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนปัญหาเรื่อง กลิ่นเหม็น เสียงดัง และฝุ่นจากการประกอบกิจการโรงงานฯ 23 June 2017 2
ประชุมเขิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 23 June 2017 1
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23 June 2017 2
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 23 June 2017 2
ข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ 23 June 2017 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean&Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22 June 2017 7
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 22 June 2017 4

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!