ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการ พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) 08 December 2017 25
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา 06 December 2017 24
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 06 December 2017 18
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 โครงการ 22 November 2017 32
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 22 November 2017 31
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 November 2017 34
ประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียคลองบาฬี 22 November 2017 34
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำโครงกาติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1/2561 21 November 2017 34
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีน้ำเสียจากบ่อขยะ ไหลลงบ่อน้ำของประชาชน 21 November 2017 28
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ 21 November 2017 27

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!