ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากสถานประกอบการค้าเหล็ก 15 November 2018 0
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2561 15 November 2018 3
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรม 5ส และรับประทานปิ่นโต 14 November 2018 1
ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ. 2561 14 November 2018 0
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 12 November 2018 1
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 November 2018 4
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 09 November 2018 5
เป็นวิทยากรในงานประชุมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 08 November 2018 4
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 08 November 2018 5
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนห้องแช่เย็นของสถานประกอบการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 07 November 2018 3

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!