ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 18 July 2018 0
ประชุมเขิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ 18 July 2018 1
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 18 July 2018 0
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 18 July 2018 1
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 17 July 2018 0
ลงพื้นที่ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 13 July 2018 3
ร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ และพิธีมอบรางวัลชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 13 July 2018 4
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน 13 July 2018 4
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 13 July 2018 3
ร่วมประชุมเปิดตัวระบบ Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) 13 July 2018 5

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!