ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสภาพพื้นที่กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่แม่น้ำเจ้าพระยา ม. 2 ต.ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

03062011วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ดร.อัมพันพินธุ์ พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสภาพพื้นที่กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโชติ ตราชู และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ และในเวลาประมาณ 10.30 น. รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ คุณกิติ ได้ตรวจเยี่ยมและมีข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!