ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomla และการตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 28-29 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2554

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!