ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคลองสะอาด “ใจเติมใจ” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

Noname115เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับประชาชนบ้านคลองสอง หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 คน ดำเนินกิจกรรมคลองสะอาด “ใจเติมใจ” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ การเทน้ำหมักจุลินทรีย์ และการฝึกปฏิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!