ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคลองสะอาด “ใจเติมใจ” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

  • Print

Noname115เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับประชาชนบ้านคลองสอง หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 คน ดำเนินกิจกรรมคลองสะอาด “ใจเติมใจ” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ การเทน้ำหมักจุลินทรีย์ และการฝึกปฏิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน