ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมิถุนายน 2554

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดกิจกรรมรับฝากขยะรีไซเคิลเดือนมิถุนายน 2554 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานนำขยะรีไซเคิลมาฝากธนาคารจำนวน 18 ราย ปริมาณขยะ 203.7 กิโลกรัม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!