ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (LA21) ได้เยี่ยมศูนย์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ผลิตข้าวอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และแปลงสาธิตการปลูกข้าวปลอดสารเคมี ณ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!