ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ณ โรงแรมดิอิมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!