ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสาน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21)

La21non12072011สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ลงพื้นที่ประสาน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554 ณ อบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย อบต.บางสีทอง อ.บางกรวย อบต.บางขนุน อ.บางกรวย อบต.บางรักน้อย อ.เมือง และอบต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีกิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อม คือ การทำน้ำหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ ตลอดจนศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!