ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงาน PMQA สป.ทส. ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2

Pmqa13072011คณะทำงาน กพร.สสภ.6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!