ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการประเมินและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory Audit)

21072011เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมอบรม เรื่อง การประเมินและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก(GHG Inventory Audit) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำคาร์บอนฟุทพริ้นท์ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ภรุงเทพมหานคร จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!