ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีวันสงกรานต์สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

Noname114ดร.อัมพันธุ์พิน พินทุกนก ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ได้เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธ ในงานประเพณีวันสงกรานต์ และให้พรแก่ข้าราช เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!