ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรการจัดการน้ำทิ้งชุมชน โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา

22072011คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการน้ำทิ้งชุมชน และสาธิตตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!