ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25072011สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากบ่อดิน และสถานที่รีไซเคิลขยะ ระบายน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!