ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Noname113พระมหาดร.อากร อุตฺตมปัญฺโญ ประธานฝ่ายสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ และดร.อัมพันธุ์พิน พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานใกล้เคียง ร่วมทอดผ้าป่าข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยดับไฟใต้ ถวายแด่พระสงฆ์ มอบแด่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน 3 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!