ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานด้านการควบคุมมลพิษ

  • Print

Noname121สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานด้านการควบคุมมลพิษ(2554-2556) เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรอแยล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก จัดโดยกรมควบคุมมลพิษมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางภารกิจ ในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในอนาคต โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา เป็นประธานในการประชุม