ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 82(1)

150660 3วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 82(1) ได้แก่ อาคารชุดประเภท ก 1 แหล่ง และ ประเภท ข 1 แหล่ง พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 4 ตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!