ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี

160660 1วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!