ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีฝุ่นละอองจากร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

160660 3วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบ่อ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ  ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีฝุ่นละอองจากร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พื้นที่ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!