ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"การรับรองระบบงาน ความสำคัญและทิศทางในอนาคต"

190660 1วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"การรับรองระบบงาน ความสำคัญและทิศทางในอนาคต"  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!