ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

190660 2วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  (นนทบุรี)  โดยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล จันทร์งาม เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมประชุมโครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16  ระยะที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 4/2560  ณ ห้องประชุม 1303  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!