ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสีย คลองเจริญราษฎ

190660 3วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเสาธง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำเสียคลองเจริญราษฎ  แหล่งกำเนิดสำคัญ คือ หมู่บ้านเอื้ออาทร เฟส 3 การเคหะเมืองใหม่บางพลี เทศบาลตำบลบางเสาธง อ.บางเส่าธง จ.สมุทรปราการ และมำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและน้ำประปา โครงการบ้านเอื้ออาทร   2  ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างน้ำคลองเจริญราษฎร์ และคลองย่อยที่เป็นแหล่งระบายน้ำทิ้ง  จำนวน 4 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ สสภ.6

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!