ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

08 08 60 3วัน ที่ 8 สิงหาคม 2560 สสภ.6 โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการเสริมสร้าศักยภาพการตรวจบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ร่วม กับ กรมควบคุมมลพิษ สำนัก งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี และ สนง.เทศบาลตำบลคลองหลวง โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้ เก็บ ตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 3 ตัว อย่าง ส่งตรวจวิเคราะ์ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!