ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

Pmqa31 020954เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554 ณ โรงแรมภูเขางามพนาโนรามา จ.นครนายก New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!