ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา

09 08 60 1วันพุธที่ 9  สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย และส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3 (พระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!