ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง จ.ขอนแก่น

09 08 60 2สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย ผู้อำนวยการวรพล. จันทร์งาม เดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสืงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระพบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของประขาชน จัดการบีบอัดขยะพลาสติก การย่อยฝาขวดพลาสติกให้ขิ้นเล็กลง นำไปขาย และจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน นำมูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ย และผลิตสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้าน จำหน่าย เพื่อเป็นรายได้ของชุมชน ซึ่งท่านปลัด ได้กล่าวชื่นชม ให้ขยายการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ของชุมชนหัวถนน ไปสู่ระดับตำบล ระดับจังหวัด และให้ทั่วทั้งประเทศอย่างยั่งยืน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!