ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2 (อ่างทอง-สิงห์บุรี) ครั้งที่ 2/2560

10 08 60 1วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย และส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2 (อ่างทอง-สิงห์บุรี) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องป่าโมกชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!