ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตัดสินคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2560

10 08 60 2วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ นายสวัสดิ์ กิจจามัย อดีต ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตัดสินคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2560 ณ พื้นที่ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 จ.นนทบุรี และเครือข่าย ทสม. ตำบลบางโปรง จ. สมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!