ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

11 08 60 1วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งานระบบ  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!