ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดปทุมธานี

020954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับคณะทำงานติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับพื้นที่  ตรวจประเมินและให้คะแนนคลองระบายน้ำที่ 5 อยู่ระหว่างกลางตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  แกนนำชุมชนให้ข้อมูล คือ นายนเรต  เสาะแสวง  กำนันตำบลคลองห้า และประธานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!