ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเรื่องเสวนา "50 ปี อาเซียนกับการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต"

11 08 60 3วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเรื่องเสวนา "50 ปี อาเซียนกับการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต" โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!