ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2554

Plan050954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นทีมเลขานุการในการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!