ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสิงห์บุรี

070954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับคณะทำงานติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับพื้นที่  ตรวจประเมินและให้คะแนนคลองส่งน้ำ 2 ขวา 1 ซ้าย-บรมธาตุ บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่ 8-9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนายศุภสัณห์  ช่วยบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นผู้ให้ข้อมูล วันที่ 7 กันยายน 2554 New 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!