ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง

Img 1613สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาด ใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการคลองสะอาดฯ วันที่ 8 กันยายน 2554 ณ คลองสอง หมู่บ้านคลองสอง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!