ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Meeting110954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด Greenergy Excellence วันที่ 11 กันยายน 2554 ณ วัดโพธิ์ทอง ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พิธีเปิดโดยปลัดอำเภอบางปะหัน ร่วมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และช่วงบ่าย ณ วัดไก่ ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พิธีเปิดโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!