ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

02 10 60วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี โดยนายวรพล  จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 15 ปี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!