ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบูรณาการแผนงานโครงการภายในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2561

02 10 60 1วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานฯ นายวรพล จันทร์งาม เข้าประชุมบูรณาการแผนงานโครงการภายในกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 201 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน กพร. ทสจ. New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!