ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังจากอู่ซ่อมรถ

05 10 60 1วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังจากอู่ซ่อมรถ พร้อมทั้งตรวจวัด ค่าระดับเสียงรบกวน ณ บ้านผู้ร้องเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!