ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ/สนับสนุนข้อมูล

10 10 60วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ/สนับสนุนข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการตรวจประเมินเครือข่าย ทสม. ดีเด่น รอบระดับประเทศ ณ เครือข่าย ทสม. ตำบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!