ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการตามแผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย

11 10 60 1วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยทุกส่วนงานประชุมเตรียมการตามแผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางกำลังประสบปัญหาอุทกภัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!